Totalentrepriser

Vi kan utføre:

  • Alt fra planlegging og utføring /ferdigstilling av bygninger og anlegg.
  • Utføring av bygningar og anlegg ved hjelp av innleigde firma/entreprenører. Det vert berre nytta utførande som vårt firma har tillit til og som har kompetanse og kapasitet for gjennomføring av aktuelle prosjekt.

Kontraktsform som totalentreprise kan vera ein fordel for tiltakshavar ettersom byggeprosjekta kan vera noko kompliserte med omsyn til ei kvar tid gjeldande lovverk, godkjenningsmynde m.m. Ei slik kontraktsform innebær at tiltakshaver i byggeperioden har å gjera med berre ein kontraktspart.

  • Alt fra planlegging og utføring /ferdigstilling av bygninger og anlegg.
  • Utføring av bygningar og anlegg ved hjelp av innleigde firma/entreprenører. Det vert berre nytta utførande som vårt firma har tillit til og som har kompetanse og kapasitet for gjennomføring av aktuelle prosjekt.