Regulerings- og utbyggjingsplaner

Vi kan utføre:

 • Orientering kostnader ( gebyr ) frå offentlege instanser.
 • Synfaring i området.
 • Møte med grunneigarar.
 • Møte med kommunen.
 • Søknad om oppstartsløyve
 • Varsel om oppstart planarbeid.
 • Eventuelt e møte med Fylkesmannen.
 • Utarbeiding plankart og reguleringsføresegner etter. Eventuelle illustrasjons-skissser.
 • Oversending plankart og reguleringsføresegner til 1. gongs handsamimg i kommunen
 • Kunngjering om offentleg ettersyn, høyringsrunde
 • Endringer av planen etter eventuelle merknader.
 • Innsending av planen for 2. gongs handsaming.
 • Kunngjering etter stadfesting.

Godkjente reguleringsplaner (frå september 2014):

Dette kun for informasjon då det kan vera avvik jf. godkjent plan på kommunen sine nettsider. Gå inn på https://kommunekart.com/klient/austevoll/ for å finna godkjente planar.

_4809_planskildring_r7_19_08_13.pdf

_4809_reguleringsforesegner_r9_18_09_13.pdf

_4809_revidert_plankart_18_09_2013.pdf

_4013_gilsvaagen_planteikning.pdf

_5213_barmen_plankart.pdf

_3413_dalen_i_bjelland_plankart.pdf

_5313_knivavikje_plankart.pdf

_2713_plankart_rev5_07_10_15_med_nasjonal_id.pdf

_2713_planskildring_rev5_07_10_15.pdf

_2713_reguleringsforesegner_rev5_01_10_15.pdf

_0613_revidert_plankart_25_05_14.pdf

_0613_reguleringsforesegner_rev15_25_05_2014.pdf

_0613_planskildringa_rev16_04_11_14.pdf

_3016_reguleringsf_resegn_23_05_2017.pdf

_3016_planskildring_23_05_2017.pdf

_3016_revidert_plankart_4707_23_05_17.pdf

_3116_planskildring_rev_20_06_17.pdf

_3116_reguleringsforesegner_rev_20_06_2017.pdf

_3116_plankart_20_06_2017.pdf

_3314_reguleringsforesegner_rev3_21_06_16.pdf

_3314_planteikning_rev3_21_06_2016.pdf

_3314_planskildring_rev2_13_05_16.pdf

_3414_reguleringsbestemmelser_28_11_2017.pdf

_3414_planbeskrivelse_28_11_2017.pdf

_3414_plankart_17_10_2016.pdf

_3514_plankart_del_1_20_12_2018.pdf

_3514_planskildring_03_08_2018.pdf

_3514_reguleringsf_resegn_20_12_18.pdf

_4414_plankart_20_09_2018.pdf

_4414_vedtaksbrev_endelig_godkjent.pdf

_4414_planskildring_14_08_2017.pdf

_4714_plankart_01_06_2018.pdf

_4714_planskildring_01_06_18.pdf

_4714_reguleringsf_resegn_01_06_2018.pdf

_4913_reguleringsforesegner_rev_08_02_18.pdf

_4913_planskildring_rev_06_02_18.pdf

planteikning_rev14_27_09_2017.pdf

_5313_reguleringsforesegner_rev_2_03_08_2016.pdf

_5313_planskildring_rev_2_03_03_15.pdf

_5313_planteikning_30_04_14.pdf

_6014_plankart_06_02_2017.pdf

_6014_planskildring_05_10_16.pdf

_6014_reguleringsforesegner.pdf

_2015_plankart_03_06_19.pdf

_2015_planskildring_28_05_2019.pdf

_2015_reguleringsf_resegner_11_01_2019.pdf

_1415_plankart_09_03_2018_a2.pdf

_1415_reguleringsf_resegn_06_02_18.pdf

_1415_planskildring_05_02_17.pdf


Varsel om reguleringsarbeid:

Varsel om reguleringsarbeid samt høyring av planprogram for Nordeide i Austevoll.