Prosjektleiing/byggeleiing

Vi kan utføre:

  • Leie prosjektet fra oppstart planlegging til ferdigstilling, være bindeledd mellom tiltakshaver (eigar/byggherre) og andre deltakarar i prosjektet.
  • Teknisk kontroll . Vere til stades på byggeplassen for kontroll av arbeidsteikningar/ utførte arbeid.
  • Økonomisk kontroll,fakturakontroll for tilbodsfakturaer etter betalingsplanfor kontrakt samt for eventuelle tilleggsarbeid .
  • Rapport fra byggemøter i byggeperioden, gjenparter til representanter for byggherre og entreprenør.
  • Overtakingssynfaring,protokoller/garanti-synfaring/rapporter