Innmåling / utstikking

Me har GPS for utstikking og innmåling av veganlegg, hus, naust osv.