ledige stillingar:


Kontakt

Kontoradresse:
Elhombygget. 2. etasje

Postadresse:
Nordeide 103
5392 Storebø

Tlf: 56 18 07 02
E-mail: post@planconsult.as

plassering av vårt kontor

Tilsette:

Svein Haukanes
Eigar av Plan Consult /senioringeniør.
E-mail: svein.haukanes@planconsult.as

Robert Haukanes
Dagleg leiar (i permisjon)
Ingeniør arealplanlegging
Adresse: Bekkjarvik 76, 5397 Bekkjarvik
Tlf. privat:
Mob: 41436779
E-mail: robert.haukanes@planconsult.as

Christopher Kjendlie
Ingeniør arealplanlegging
Adresse: Søreide 31, 5392 Storebø
Tlf. privat:
Mob:48865657
E-mail: christopher.kjendlie@planconsult.as

Morten Mjelde Østervold
Ingeniør bygg og anlegg
Fung. Dagleg leiar
Adresse:
Tlf.
Mob: 48866328
E-mail: morten.ostervold@planconsult.as