Kontakt

Kontoradresse:
Elhombygget. 2. etasje

Postadresse:
Nordeide 103
5392 Storebø

Tlf: 56 18 07 02
E-mail: post@planconsult.as

undefined

ledige stillinger:


ARKITEKT /INGENIØR - Planleggar

Plan Consult as er eit mindre firma innan fagområda, ansvarleg søkjar,

prosjektering og utførelseskontroll av bygningar og anlegg samt planlegging

landskap, reguleringsplanar, oppmåling /utstikking. Me kan påta oss ansvar

for oppføring av bygningar medrekna planleggingsfase, design og prosjektering

for utførelse og ferdigstillelse.

Me ynskjer snarast å tilsetja 1-2 stk. medarbeidar fortrinnsvis ingeniør

innan bygg med relevant høgare utdanning. Det er og positivt med erfaring

innan nemnde fagområde. Det er viktig med gode norsk kunnskapar munnleg

og skriftleg, då mykje av arbeidsoppgåvene inneber søknader i forbindelse

med bygg og/eller regulering.

Er dette interessant for deg, send oss ein søknad med CV til:

Plan Consult as, Nordeide 103, 5392 Storebø innan 21.05.2016.

For fullstendig annonse , klikk på pdf fila under!


Tilsette:

Svein Haukanes
Eigar av Plan Consult /senioringeniør.
E-mail: svein.haukanes@planconsult.as

Robert Haukanes
Dagleg leiar
Ingeniør arealplanlegging
Adresse: Bekkjarvik 76, 5397 Bekkjarvik
Tlf. privat:
Mob: 41436779
E-mail: robert.haukanes@planconsult.as

Petter Elinas Tveit Flotve
Ingeniør arealplanlegging
Adresse: Haukanes 56, 5392 Storebø
Tlf. privat:
Mob:48865657
E-mail: petter.flotve@planconsult.as

Morten Mjelde Østervold
Ingeniør bygg og anlegg
Adresse:
Tlf.
Mob: 48866328
E-mail: morten.ostervold@planconsult.as

Lena Haukanes
Konsultativ partner vedr. miljø/farge/illustrasjon/grafisk design
Bustadadresse: Fridalsveien 44, 5063 Bergen
Mob: 92 09 45 81
E-mail: lena.haukanes@broadpark.no