Om oss

Firma Plan Consult as vart oppretta i 1987. Utfører i hovudsak planlegging og rådgjevningstenester innanfor fagområda bygg og anlegg.
I de seinare åra er og utført oppdrag som totalentrepriser.

Firma har sentral godkjenning innanfor fagområda:

  • Ansvarleg prosjekterende,kontrollerende, utførende innan bygg og anlegg tiltaksklasse 2.
  • Ansvarleg kontrollerende for utførande innan bygg og installasjoner tiltaksklasse 3.

For fullstendig oversyn sjå internettadressa dibk.no. Godkjente foretak. Fylke: Hordaland. Kommune: Austevoll.

  • Ansvarleg prosjekterende,kontrollerende, utførende innan bygg og anlegg tiltaksklasse 2.
  • Ansvarleg kontrollerende for utførande innan bygg og installasjoner tiltaksklasse 3.