Velkommen til Plan Consult AS sin nettstad

Me utøve i hovudsak planleggings- og rådgjevingstenester innafor fagområda bygg og anlegg. Me hjelper deg med alt frå ein byggesøknad, til å laga reguleringsplan. Me prosjekterar alle typar bygg og vegar m.m. Me kan og laga takst eller utføra innmåling eller utstikkingsarbeid.

Sentral godkjenning logo

Redusert bemanning den neste månaden.

Pga. kurs og sein ferieavvikling, vert det redusert bemanning til og med 02.09.19. Ein er full bemanna att den 23.09.19. Det kan vera lurt å avtale møte på førehand dersom de ynskjer å snakka med oss. Dette gjennom e post: post@planconsult.as eller ved å ringa kontoret på 56 18 07 02.

Oppdatert 27.08.19 RH

Siste Oppdateringar - varslar:

Me har ledig stilling!

Lagt ut 03.07.19 av RH.

Reguleringsplanen for fritidshus på Skår, Taranger er no godkjent av Austevoll kommunestyre. Det er klagefrist på vedtaket som kommuestyret gjorde.

Lagt ut 02.07.19 av RH

Nokre av prosjekta me har arbeida med:

På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)

Reguleringsplaner

Referanseprosjekt

Innmåling / Utstikking