Stopp i inntak av nye prosjekt.

Me tek desverre ikkje i mot nye prosjekt. Mange prosjekt er gått over til vårt naboselskap "Nagla AS" for vidareføring og sluttføring der. Andre porsjekt vert gjort ferdige hjå oss. Dette vil vedvare inntil vidare. Om ein har spørsmål kan ein nytte e-post: post@planconsult.as.

Sida er under oppdtaering:

Mange element vert i haust vekke frå nettstaden vår. Om ein ynskjer å kontakte oss, kan ein gjera dette på e-post: post@planconsult.as

Reguleringsplaner

Referanseprosjekt

Innmåling / Utstikking