VELKOMMEN TIL PLAN CONSULT A/S
Plan Consult utføre i hovudsak planleggings- og rådgjevingstenester innafor fagområda bygg og anlegg.
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen på Gauksheim er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Planen var opprinneleg teikna inn heilt i samsvar med kommuneplanen slik at område strakk seg lenger oppover fjellsida med kring 60 hytter. Området måtte til slutt forminskast ned til utgåva som er synt ovanfor. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for dei tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Helge Andersen for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen for Utehola i Bekkjarvik er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Karl Atle Stenevik for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking