VELKOMMEN TIL PLAN CONSULT A/S
Plan Consult utføre i hovudsak planleggings- og rådgjevingstenester innafor fagområda bygg og anlegg.

Sida er under redigering fram til 3 oktober.

Då me held på med noko oppdatering og omlegging av system i dag fredag 30.09.2016, vill nettstaden vera delvis utilgjengelig i dag. Det kan og vera problem å nå oss på e post. I løpet av mandag skal alt vera i orden igjen. Om ein ikkje får svar på e post, kan ein ringa oss på 56190702.

Ha ei fin helg!
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking