Siste Oppdateringar - varslar:

i denne vekas marsteinen kunne me lesa meir om Petter og familien i sommarpraten. Petter Elinas jobbar her i Plan Consult. berre gå inn på marsteinen.no for å lesa meir.
Bilete er henta frå Marsteinen si nettsida.
Lagt ut: RH 22.06.2017
_5216_planprogram_for_nordeide.pdf Planprogrammet som no er på høyring kan sjåast ved å klikka på denne linken.Ein kan også gå inn på reguleringsplanar på fana oppe og klikka seg inn på reguleringsplanar på varsling. (Oppdatert 05.01.2017)
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen på Gauksheim er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Planen var opprinneleg teikna inn heilt i samsvar med kommuneplanen slik at område strakk seg lenger oppover fjellsida med kring 60 hytter. Området måtte til slutt forminskast ned til utgåva som er synt ovanfor. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for dei tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Helge Andersen for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen for Utehola i Bekkjarvik er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Karl Atle Stenevik for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking