VELKOMMEN TIL PLAN CONSULT A/S
Plan Consult utføre i hovudsak planleggings- og rådgjevingstenester innafor fagområda bygg og anlegg.

VINNAR AV PÅSKEKONKURANSEN!

Hanne Blix Lundø var ein av dei 3 heldige som var nærast korrekt resultat på 1348 gram i vår påskekonkuranse. Gratulera:-) (Korrekt svar var 1348 gram)
Topp tre er som følgjer
1. Andreas Skylstad (6 gram i frå) Kunne ikkje henta egget i dag.
2. Anne Lise Flotve (9 gram i frå) Kunne ikkje henta egget i dag.
3. Hanne Blix Lundø (15 gram i frå
Oppdatert 11.04.2017 RH

Siste Oppdateringar - varslar:

_5216_planprogram_for_nordeide.pdf Planprogrammet som no er på høyring kan sjåast ved å klikka på denne linken.Ein kan også gå inn på reguleringsplanar på fana oppe og klikka seg inn på reguleringsplanar på varsling. (Oppdatert 05.01.2017)
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen på Gauksheim er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Planen var opprinneleg teikna inn heilt i samsvar med kommuneplanen slik at område strakk seg lenger oppover fjellsida med kring 60 hytter. Området måtte til slutt forminskast ned til utgåva som er synt ovanfor. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for dei tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Helge Andersen for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
Etter at klagefrist for vedtak er ute og ingem merknader har komme inn, kan ein no sei at reguleringsplanen for Utehola i Bekkjarvik er endeleg godkjent. Dette i vedtak frå 06.09.2016. Ein kan no ta til å søka kommunen om byggeløyve for tiltaka planen opnar opp for. Me takkar tiltakshavar Karl Atle Stenevik for oppdraget med planen og ynskjer lykke til vidare med neste steg. (RH 13.10.2016)
På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking