VELKOMMEN TIL PLAN CONSULT A/S
Plan Consult utføre i hovudsak planleggings- og rådgjevingstenester innafor fagområda bygg og anlegg.

Varsel om oppstart av planarbeid:

På denne linken, finn du godkjente reguleringsplanar som m.o.a Plan Consult har utarbeida: (Austevoll Kommune)
Reguleringsplaner
Referanseprosjekt
Innmåling / Utstikking